Uchylano-Przesuwne

W tych drzwiach korzystamy z okuć typu PSK. Dzięki automatycznemu działaniu, zapewniają one zarówno łatwość obsługi, jak również bezpieczeństwo i niezawodne działanie nawet dużych i ciężkich skrzydeł drzwi balkonowych. Skrzydła przesuwają się łatwo i dokładnie do każdej pożądanej pozycji. Dzięki ergonomicznie ukształtowanej klamce aluminiowej, każdą czynność można wykonywać jedną ręką:
• zwalnianie centralnego zamka i uruchamianie skrzydła,
• zwalnianie pozycji uchyłu,
• przesuwanie skrzydła do pozycji otwartej/zamkniętej,
• przyciąganie i zamykanie skrzydła jednocześnie.

Klamki dostępne są w wersji z blokadą zatrzaskiwania, lub w wersji klamek zakluczanych z wkładką  dla jedno lub obustronnej obsługi.

 

Zestawienie przykładowych sposobów otwierania:

Polski